Arvet

U-Knight-Europe

Att skapa nätverk för skolan såväl lokalt, nationellt som internationellt har varit ett långsiktigt mål i utvecklingsarbetet.

Vi har haft samarbete via e-twinning tidigare bl.a. med Sverige och Frankrike, men ett stort kliv i arbetet togs när Sundby skola blev en partner i Comeniusprojektet ”U-Knight-Europe”. Även Bäckby skola blev en del av projektet som en associerad partner och även elever därifrån har deltagit i en av resorna, den till Portugal

Här till höger kan ni välja filmer från de besök som gjordes under projektet.

England och Sardinien är också med som viktiga partners även om vi inte gör besök dit inom det här projektet.

U-Knight-Europe har även en egen blogg som du kan läsa här.

Här kan du läsa en artikel om det framgångsrika projektet som jag skrev för tidningen the Learning Teacher Magazine.

Stacks Image 6373
Stacks Image 580