Arvet

Arvet är ett lärmiljöprojekt som Utbildningsstyrelsen beviljade Sundby skola i Pedersöre kommun 2008. Det blev startskottet för ett intensivt utvecklingsarbete där vi gjorde en mångfacetterad insats för att förbättra elevernas inlärning och inte minst lust att lära samt deras inställning till skolan och varandra.

En delaspekt av projektet var att vi inkorporerade film som ett verktyg för att dokumentera vad vi lärde oss i miljöer utanför skolan. Film blev också ett verktyg vad gäller arbetet med det sociala klimatet i klassen samt att upptäcka och uppmuntra olika lärstilar och talanger.

Här finns många filmer med historiskt tema, men även det naturvetenskapliga temat är starkt representerat. Därutöver finns såväl kultur som internationellt samarbete som viktiga teman.

Jag vill tacka alla samarbetspartners som möjliggjort och möjliggör denna stora satsning. Jag vill nämna UBS, Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland, Svenska kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner. Utan deras starka stöd hade detta inte varit möjligt!

Efter starten i Sundby skola har satsningen fortsatt lika helhjärtat i Bäckby skola sedan 2011. Nytt material publiceras vartefter.

Tore Jungerstam, ansvarig för projekten